Otestujte své batole v sociální zralosti pro včasné odhalení autismu
Mgr. Lucie Kopáčová, DiS

Stáhněte si eBook zdarma

Otestujte své batole v sociální zralosti pro včasné odhalení autismu

Zahájením včasné terapie můžete sociální nezralost dítěte a případnou symtomatiku autismu výrazně ovlivnit.

Test obsahuje 14 videí, které Vám snadno pomohou odhalit případné odlišnosti v chování dítěte.

Respektujeme vaše soukromí a nikdy vám nebudeme posílat spam.

Od ledna 2017 vzešla v platnost povinnost provádět v období 18. měsíců věku dítěte screeningové vyšetření u pediatra
na rozpoznání odchylek v sociálním chování dětí.
Cílem screeningového šetření je včasné odhalení dětí, u kterých by se v průběhu let mohla rozvinout porucha autistického spektra. Vyšetření by se mělo provádět v rámci běžné preventivní prohlídky prostřednictvím dotazníku
M-CHAT-R, který obsahuje celkem 20 otázek v písemné formě, které nemusí být pro každého dostatečně srozumitelné.
Za účelem lepšího porozumnění a přesnějšího otestování dítěte byl vypracován tento eBook zdarma.

Zpracovaná videa v eBooku Otestujte své batole v sociální zralosti pro včasné odhalení autismu se zaměřují na konkrétní oblasti, ve kterých můžete sledovat opožděný sociální vývoj.
Videa obsahují žádoucí chování dítěte ve věku 18. – 30. měsíců, které můžete porovnat s chováním Vašeho dítěte.
V případě odchylek, které vypozorujete, je žádoucí konzultovat stav s odborníkem a včas zahájit terapii dítěte

Co o ebooku říkají čtenáři?

Ebook Otestujte své batole v sociální zralosti předkládá čtenářům informace a videa pomocí kterých mohou velmi názorně a srozumitelně porovnat sociální dovednosti a zralost svého dítěte raného věku. Může sloužit jako doplňkový materiál při screeningovém pediatrickém vyšetření k odhalení rizika pozdějšího vzniku PAS. Lze ji však použít i zcela samostatně a nezávisle jako výbornou edukační a praktickou pomůcku . Příručka dává rodičům nástroj, jak zachytit případné varovné příznaky selhávání v této oblasti a rovněž návod, kam se v takovém případě obrátit pro pomoc, co dělat dále. Vyhodnocení neklade na uživatele vůbec žádné odborné nároky, pomocí obsažených videí a informací jsou výsledky srozumitelné skutečně pro každého. Přes svou názornost ale může být cenným materiálem i pro odborníky z praxe (sociální práce, zdravotnictví, pedagogika), kteří mohou při své práci pojmout podezření na odchylný vývoj dítěte, zachytit jej a rodinu pak odeslat do odborné služby. Ebook tak zaplňuje prázdné místo na poli plošného záchytu a osvěty nezbytnosti rané intervence PAS, která je pro zdárný vývoj dítěte s PAS stěžejní!
Mgr. Jana Vítkoválogoped, komunikační terapeut
Ebook je zpracován stručně a přehledně. Je zaměřen na v dnešní době jedno z citlivých témat, které se týká rodičů a jejich dětí, u kterých je podezření na narušený či opožděný sociální vývoj. Autorka se sama s touto tematikou ztotožňuje, jakožto matka a zároveň sociální pracovnice, věnující se tematice především dětí s autismem. Ebook vnímám jako užitečný odborný materiál, který má pomoci rodičům, v odhalení nesprávného sociálního vývoje svého dítěte, a potažmo k diagnostice autismu co nejdříve, pokud mají podezření, že jejich dítě neadekvátně reaguje na sociální interakci. Tato práce nediagnostikuje přímo, ale snaží se rodiče správně nasměrovat a doporučuje odborníky a nejvhodnější terapie, které s dětmi mohou dělat v domácím prostředí. Ebook obsahuje krásná videa, která vhodně ilustrují, jak by měla vypadat správná reakce dítěte na sociální interakci. Zároveň text nepomáhá jen rodičům s dětmi s autismem, ale také radí rodičům, jejichž dítě reaguje sociálně neadekvátně, ale přitom odpovědi na testové otázky byly kladné.
Bc. Michaela Vaníčkováspeciální pedagog
Tento eBook doporučuji všem rodičům malých dětí, jejich prarodičům a blízkým. V dnešní době stále více přibývá dětí s komunikačními problémy. Rodiče často sami už brzo vnímají, že se jejich děti v oblasti řeči a komunikace celkově nevyvíjejí podobně jako jejich vrstevníci. Rodiče podvědomě cítí, že není něco v pořádku. Ovšem od svého okolí a často i pediatra slyší věty jako " to je ještě normální, ještě počkáme/ moc své dítě zkoumáte/ chlapečkové jsou v tomhle pomalejší/ tohle se stejně u tak malých dětí ještě neřeší/ jste příliš úzkostná maminka..." Ovšem problém dále narůstá, zasahuje více a více do běžných každodenních situací dítěte a rodiny a definitivně se projeví obvykle v době nástupu do předškolního zařízení. Učitelé zpravidla upozorní rodiče, že jejich dítě se nejen v oblasti komunikace chová odlišně než jeho vrstevníci ale že jsou narušeny i další složky jeho psychomotorického vývoje. A že by měli s dítětem navštívit odborníka. Nikdy není pozdě na to, začít s dítětem pracovat. Ale čím déle jsou obtíže opomíjeny, tím více problém narůstá, nabaluje se jak sněhová koule a řešení je pak mnohem komplikovanější, pomalejší, složitější. Je skvělé, že se v ČR plošeně provádí u dětí ve věku 18měs záchytný test - dotazník pro rodiče, který má za cíl odhalit i drobné odchylky ve vývoji v oblasti komunikace, které by mohly ukazovat např. na poruchu autistického spektra. Ale ne vždy je tomuto testu věnována náležitá pozornost a ne vždy je prováděn správně. Tento ebook pomáhá rodičům porozumět jednotlivým otázkám tohoto dotazníku. Pomocí jedinečných instruktážních videí ukazuje, jak reaguje dítě, které se v oblasti komunikace, sdílení pozornosti rozvíjí správně. Rodiče tak mohou dobře porovnat reakce svého dítěte, zda jsou v normě či dítě reaguje jinak. Včasné odhalení i drobných odchylek v reakcích dítěte, dává rodičům do rukou možnost začít s dítětem hned cíleně a efektivně pracovat a nastartovat tak vývoj správným směrem. Umožnit svému dítěti najít si kamarády, umět si s nimi hrát, dokázat se domluvit se svým okolím, najít společnou řeč a sdílení zážitků, pocitů, starostí i radostí se svými blízkými.
Mgr. Zuzana Šormováspeciální pedagog, Handle terapeut
Produkt eBook Otestujte své batole v sociální zralosti pro včasné odhalení autismu mě zaujal. Rodiče opravdu často váhají a neví, jak odpovědět na otáky v dotazníku M-CHAT-R. Naopak rádi surfují po internetu, tak ať to má smysl.
MUDr. Věra Preňkovápraktická lékařka pro děti a dorost
EBook Otestujte své batole v sociální zralosti je za mně velmi dobře zpracován. Mám sice trochu starší dceru (2,5 roku), ale na 18-ti měsíční prohlídce u pediatra nebyl proveden žadný test na možné poruchy autistického spektra, tak jsem velmi rada, že jsem si mohla test i takto zpětně projít. Záslužná práce, děkuji!
Petra Hrbáčková
Jsem moc ráda, že jsem našla Váš test na sociální zralost a mohla jsem si ověřit, zda vývoj mého syna v 16 měsících je v pořádku nebo ne. Myslím si, že to máte velmi dobře popsané a videa v eBooku ulehčí pochopení jednotlivých otázek. Syn asi prošel ve všech otázkách. Je hodně živý a tak jsem potřebovala více času na otestování a situace doma navozovat. Nebyla jsem si jistá v otázce jestli sleduje na co se dívám a zda projevuje zájem o kontakt s vrstevníky. Ještě si s dětmi nehraje, ale dětí se nebojí, hodně je pozoruje. Tak snad i toto je v pořádku. Jsem ráda, že je tu někdo, kdo si rád vyslechne maminky ohledně vývoje našich dětí.
Lucie Vlková