HANDLE – CESTA JEMNÉ TERAPIE

Se Zuzkou Šormovou jsem se setkala pracovně v sociální službě pomáhající rodinám s dětmi s poruchou autistického spektra.
Jezdily jsme do rodin jako pracovnice přímé péče a postupem času se naše zaměření specializovalo na odlišně staré děti, které vyžadují specifický přístup.

Mou doménou je raná diagnostika projevů sociální nezralosti a příznaků poruch autistického spektra, s terapeutickým zaměřením na děti batolecího věku. Pedagogicky pomáhám rodičům malých dětí ve věku 1,5 – 5 let, kdy je patrná odchylka v sociálním vývoji dítka.
Zuzka se oproti tomu věnuje starším dětem od 5ti let věku a přímo tak svou terapeutickou prací navazuje s cílovou skupinou na děti, kterým se věnuji já.

Mgr. Zuzana Šormová

Něco o Zuzce   

Vystudovala na Pedagogické fakultě v Hradci Králové obor, zaměřený na pomoc lidem se smyslovými vadami.
Pracovala s dětmi se speciálními potřebami školního věku jako vychovatelka a pedagogická asistentka, s dospělými klienty ve stacionáři
i s dětmi ve věku od narození do 5let v rámci terénní služby raná péče. 
V současné době bydlí v Pardubicích, je vdaná a má dvě děti – holčičku Anetku (7roků) a chlapečka Jiříka (3,5roku).
Pracovně se věnuje HANDLE terapii.

Co je HANDLE terapie?

HANDLE (celým názvem Handle Approach NeuroDevelopment and Learning Efficiency, česky Holistický přístup k neurovývoji a efektivitě učení) je jemná, respektující neurovývojová terapie.
Terapie je vhodná pro děti i dospělé, kteří mají různé neurovývojové obtíže, např. poruchy autistického spektra, poruchy učení, ADHD, poruchy vývoje řeči, poruchy paměti, poruchy chování apod.

HANDLE přístup se ale nezaměřuje na diagnózy a nedává nálepky.
Handle hledá skryté příčiny obtíží.  Zajímá se o to, co brání dítěti v učení a ztěžuje mu každodenní fungování. Pod pojem učení se dá zahrnout nejen školní učení, ale učení se čemukoliv novému, včetně nových dovedností.

Jaká byla Tvoje cesta k Handle terapii?

O HANDLE přístupu jsem se dozvěděla v roce 2010. V té době jsem se začala více a více setkávat s problematikou dětí s poruchou autistického spektra a seznamovala se s nabídkou vhodných rozvíjejících a nápomocných přístupů. Nabídka v České republice tehdy nebyla široká a žádný z dostupných  přístupů neřešil tyto obtíže i v rovině emocí a prožívání.
Žádný z přístupů se nedíval “za zrcadlo”, neodpovídal na otázku, proč má dítě potřebu chovat se právě tak, jak se chová.
Většinou takové chování bylo označováno jako nevhodné či nežádoucí a cílem běžně preferovaných přístupů bylo takovému chování striktně zamezit nebo ho přeučit.

Hledala jsem, jaké existují jiné přístupy a metody. Zaujala mě pozvánka na krátký seminář o HANDLE přístupu pro veřejnost.  Už během semináře jsem věděla, že jsem konečně našla to, co jsem hledala a že chci tomuto přístupu – terapii – více porozumět. 
Absolvovala jsem základní kurz a následně HANDLE Screener kurz, abych mohla samostatně touto terapií pomáhat dětem i dospělým.

Co je cílem HANDLE terapie?

Jednoduše řečeno cílem je, aby všechny neurovývojové systémy byly v optimální rovnováze a dítě se tak mohlo soustředit, učit se, dělat, co ho baví, efektivně. To znamená bez vynaložení více úsilí než k dané činnosti přirozeně potřebuje a bez stresu. 

Jak HANDLE terapie funguje?

HANDLE hledá skryté příčiny obtíží, které se mohou navenek jevit jako ADHD, specifické poruchy učení, hyperaktivita, nesoustředěnost, nemotornost,..
Dítě nám ale samo svým chováním podvědomě ukazuje, co potřebuje a dává tím informace o tom, které dílčí neurovývojové systémy by mohly být narušeny nebo oslabeny.

Neurovývojovými systémy se myslí:

 • hmatové vnímání
 • sluchové vnímání
 • zrakové vnímání
 • vestibulární systém (rovnovážné ústrojí)
 • proprioceptivní vnímání (vnímání vlastního těla)
 • kinestézie (pohybová paměť)
 • svalové napětí
 • interhemisférická integrace (spolupráce obou hemisfér) a další.

Neurovývojové systémy si můžeme představit jako fotbalový tým. Jednotliví hráči se navzájem ovlivňují, spolupracují spolu a jsou na sobě závislí. Pokud jeden či více hráčů nepodává optimální výkon, má to negativní vliv na hru celého týmu a jeho efektivitu. Systémy tedy fungují v určité hierarchii, jsou na sobě vzájemně závislé.

Uvedu příklad. Dítě, které má nesprávný úchop tužky, a i přes nácvik a trénování se správný úchop nedaří. Je to tím, že se málo snaží, že nechce?

Nebo důvodem může být:

 • dítě má nízké svalové napětí
 • dítě nedokáže odlišit jeden prst od druhého
 • dítěti vadí dotýkat se něčeho konečky prstů

Jsou děti, které aby mohly vnímat, co jim říkáme, potřebují být v pohybu, hopsat si, běhat…
Co se stane, když takovému dítěti řekneme: “Bud už chvilku v klidu a poslouchej, co říkám!”

HANDLE terapie s těmito oslabenými systémy cíleně pracuje.  
Pomocí promyšlených rytmických pohybových a herních aktivit, vhodné životosprávy a díky neuroplasticitě mozku posiluje oslabené systémy, zlepšuje jejich funkci a tím ovlivňuje celkově proces učení, prožívání a usnadňuje dítěti každodenní fungování.

Jaké oblasti konkrétně HANDLE terapie ovlivňuje?

HANDLE pomáhá dětem, které:

 • se projevují hyperaktivně a mají obtíže se soustředěním
 • reagují neadekvátně situaci
 • nadměrně se točí, skáčou, běhají
 • mají obtíže s jemnou a hrubou motorikou, s koordinací, naráží do věcí a lidí
 • nerady kreslí, nesprávně uchopují tužku
 • mají potíže se čtením / počítáním / psaním
 • rychle se unaví
 • obtížně se orientují v kolektivu
 • mají obtíže v sebeobsluze, špatně snáší mytí a stříhání vlasů a nehtů
 • mají obtíže se spánkem
 • jsou citlivé na určité zvuky, světlo, vůně, dotek

Do cílové skupiny patří i děti s poruchou autistického spektra, děti s Aspergerovým syndromem.

Můžeš specifikovat cílovou skupinu vhodnou k terapii?

Jsem HANDLE Screener, což znamená, že mohu pracovat s dětmi od přibližně 5 let věku, které dokáží komunikovat slovně a vydrží alespoň chvilku cíleně pracovat u stolu.

Jak je HANDLE v ČR rozšířeno?

V České republice jsme zatím jen 4 certifikovaní HANDLE terapeuti. Manželé Jana a Paul Baptie (HANDLE Praktici), kteří jako první začali s touto terapií u nás, se intenzivně věnují vzdělávání odborné i neodborné veřejnosti v tomto přístupu. Pravidelně pořádají vzdělávací kurzy prvního (jednodenní kurz), druhého (dvoudenní kurz) a snad brzy i třetího stupně (HANDLE Screener kurz) v HANDLE terapii. Manželé Baptie mají vlastní terapeutickou praxi na Severní Moravě v Komorní Lhotce.

Vypadá to tedy, že Handle terapie je spíše novinka.

Neřekla bych, že je to novinka. Manželé Baptie propagují HANDLE přístup v České republice už více než 10 let.
Mimo naše hranice je HANDLE známou terapií, zejména v anglicky mluvících zemích. Seznam všech terapeutů lze najít na stránkách The HANDLE Institute (www.handle.org).

Můžeš přiblížit, jaký je rozdíl mezi screener x praktik Handle?

HANDLE Screener je oprávněn pracovat s dětmi od přibližně 5 let, které dokáží verbálně komunikovat a vydrží alespoň chvíli sedět u stolečku a cíleně pracovat.
HANDLE Praktik (to je 4.stupeň vzdělání v rámci The HANDLE Institute) může terapeuticky pracovat s každým, bez ohledu na věk a rozsah či závažnost obtíží.

Můžeš nám přiblížit průběh HANDLE terapie?

Po úvodním setkání (trvá zhruba 1,5hod), při kterém zjišťuji, jak dítě přijímá a zpracovává informace prostřednictvím svých smyslů a jak dokáže zorganizovat své tělo, mysl a reagovat, vypracuji individuální program aktivit.

Dítěti a jeho rodině na následném setkání (trvá zhruba 2 hod) podrobně vysvětlím, k jakým závěrům a proč jsem dospěla, naučím je individuálně uzpůsobené aktivity a případně dám další doporučení.
Aktivity vykonává dítě samo či s dopomocí druhé osoby každý den.
První konzultace je po týdnu a pak se pravidelně setkáváme 1x měsíčně. Individuální plán ve spolupráci s dítětem a jeho rodinou doplňujeme a upravujeme podle aktuální situace a vývoje.
Terapeutický proces trvá zpravidla půl roku.

Kolik času tráví terapií dítě doma?

Program zabere maximálně 15-20 min denně.
Aktivity není nutné provádět všechny najednou. Je možné je rozložit do celého dne.

Jaká je přibližná cenová kalkulace terapie?

První setkání + prezentace individuálního plánu aktivit + kontrolní setkání po týdnu stojí 2 500Kč.
Každé další setkání stojí 600 Kč.
Případně je možná ohledně úhrady individuální domluva.
V ceně jsou zahrnuty veškeré tištěné materiály a pomůcky, které už v rodině zůstávají natrvalo a možnost průběžné konzultace po telefonu, mailu.

Kde působíš a jak tě mohou případní zájemci o HANDLE terapii kontaktovat?

Působím v Pardubicích. Rodiny obvykle jezdí za mnou, ale pokud je to z nějakého důvodu pro rodinu lepší, můžu přijet já za nimi.
Zájemci o HANDLE terapii mě mohou kontaktovat přes mail sormovazuzana@seznam.cz, dále na telefoním čísle 603 568 917 nebo přes FB stránky “Jemná terapie nejen pro děti”

Pokud máte dítě starší 5 let a splňuje cílovou skupinu vhodnou pro HANDLE terapii, můžete se s případným dotazem na Zuzku obrátit.

V případě, že máte dítko mladší pěti let a řešíte obtíže spojené s možnou sociální nezralostí: nereaguje na zavolání, nenavazuje s Vámi kontakt (nepřitulí se, nesdílí radost), je afektivní, plačtivé, chová se nepředvídatelně, špatně snáší změny nebo se jeví, že Vám nerozumí…. mohla by Vám pomoci publikace s videi specifického terapeutického přístupu:
Jednoduché kroky, jak podpořit batole v sociálním vývoji.

Jsem fyzioterapeutka a sociální pedagog. Specializuji se na podporu rodin s dětmi. Pomáhám rodičům najít CESTU K jejich dětem a zároveň CESTU K sobě samým, což vede k celkové harmonizaci vztahů v rodině. Můj příběh si přečtěte zde >>
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.